Formare_Airinei_3 Strategii de evaluare 

Vizualizat de 4888 ori ,  39 raspuns(uri)   3 ani 4 luni in urma  de Constantin.Gheorghe3 
1 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 7 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum şi spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare necesitatea de a compara performanţele elevilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor elevului în raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea
abilităţii elevilor de a executa acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. În sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprin­zătoare a comportamentului elevului.

Cerinţele enumerate pot fi executate prin utilizarea următoarelor strategii de evaluare: evaluarea normativă, evaluarea criterială, evaluarea detaliată, evaluarea exploratorie, evaluarea diagnostică.
2 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 6 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Ar fi interesant daca am face o prezentare a acestor strategii si apoi situatiile in care pot fi aplicate pe parcursul demersului didactic
3 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 6 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Am sa incerc sa mai dau cateva amanunte.
Evaluarea normativă
Evaluarea care compară performanţele unui elev cu ale altora se numeşte evaluare normativă. Ea permite de a determina poziţia relativă a elevului în clasă, de a afla dacă întreaga clasă se înscrie în limitele unei norme stabilite la nivelul unităţii de învăţămînt sau la nivelul ţării. Evaluarea normativă creează posibilitatea de a măsura progresul şcolar. Cel mai frecvent se utilizează în activităţile de selectare. Limite: informaţia obţinută este prea generală pentru organizarea
procesului de formare; normele prestabilite deseori sînt inconvenabile pentru un elev (o clasă) concret(ă).
4 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,57, 7 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Evaluarea criterială

Evaluarea care măsoară performanţele individuale ale elevului la un obiectiv specific educaţional se numeşte evaluare criterială. Această strategie este orientată spre nivelul de performanţă al unui singur elev, realizările celorlalţi nefiind relevante.
Avantajele evaluării criteriale consistă în flexibilitatea şi adaptabilitatea ei la diverse curriculumuri, în posibilitatea măsurării capacităţilor specifice la diferite niveluri şi a identificării nivelurilor acceptabile de formare a capacităţilor.
Evaluarea criterială se utilizează la probele de absolvire, în evaluarea curentă.
Limite: lipsa informaţiei despre poziţia relativă a elevului în clasă; concentrarea pe nivelul de performanţă doar al unui singur elev.
5 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 6 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Evaluarea detaliată

Rezolvarea oricărei probleme implică un complex de activităţi (problema în acest context are o semnificaţie foarte largă). Dificultăţile ce apar în acest proces sînt cauzate fie de lipsa unor capacităţi specifice, fie de inaptitudinea elevului de a integra capacităţile necesare într-o suită de paşi ce conduc la soluţionarea problemei, fie de faptul că abilităţile formate nu sînt aplicate în situaţii noi. Evaluarea realizării unei sarcini, în cadrul căreia o capacitate este divizată în unităţi didactice şi măsurată-apreciată fiecare în parte, se numeşte evaluare detaliată.
Avantaje: selectarea obiectivelor de referinţă, identificarea paşilor ce conduc la rezolvarea problemei, evidenţierea unor unităţi de invăţare comune, pe care elevul trebuie să le stăpînească.
Evaluarea detaliată necesită un interval de timp mai mare şi în multe sisteme de învăţămînt este efectuată de specialişti în domeniu.
6 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Evaluarea exploratorie

Evaluarea care se angajează să confirme că un elev a rămas în urma colegilor de clasă se numeşte evaluare exploratorie. Ea permite de a contura competentele la formarea cărora elevul întîmpină dificultăţi.
Evaluarea exploratorie este orientată pe curriculum: se face o trecere în revistă a deprinderilor de bază. Dacă în rezultatul evaluării sînt detectate discrepanţe neînsemnate între ceea ce realizează elevul şi ceea ce se aşteaptă de la el, atunci sînt proiectate acţiuni de remediere, în cazul unor discrepanţe mari, se recurge la o evaluare diagnostică.
Avantaje: posibilitatea de a evalua structura achi­ziţiilor elevului, de a contura ariile de conţinut în care acesta se confruntă cu dificultăţi de învăţare.
Limite: perioada îndelungată de timp necesară pentru identificarea riguroasă a multiplelor capacităţi prevăzute de curriculum.
7 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,57, 7 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Evaluarea diagnostică

Evaluarea care se angajează să determine cauzele restanţelor unui elev se numeşte evaluare diagnos­tică.
Aceste cauze pot fi atît de ordin intern (proiectarea şi aplicarea nesatisfacătoare a intervenţiilor educative etc.) cît şi de ordin extern. La evaluarea diagnostică se recurge dacă: s-a stabilit că abilităţile şi comportamentul elevului diferă semnificativ de cele prevăzute pentru o dezvoltare şi formare normală; discrepanţa dintre nivelul achiziţiilor elevului şi obiectivele preconizate persistă sau este în creştere; discrepanta nu se înscrie în limitele variaţiei normale şi intervenţiile profesorului nu conduc la schimbări vizibile.
În cadrul evaluării diagnostice, profesorul observă comportamentul elevului în diferite situaţii şi condiţii. O informaţie pertinentă poate fi obţinută prin combi­narea metodelor formale şi informale de evaluare.
Avantaje: posibilitatea depistării şi înţelegerii cauzelor ce provoacă probleme de învăţare, în consecinţă pot fi elaborate remedii precise.
Consumul mare de timp necesar pentru elaborarea instrumentelor de evaluare şi evaluarea propriu-zisă constituie principala dificultate la utilizarea acestei strategii de evaluare.
8 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 6 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Inchei cu o concluzie>Aceste cinci strategii de evaluare reprezintă strategiile de bază utilizate în şcoală. Diferenţierea
dintre ele nu este absolută. Şi evaluarea detaliată, şi evaluarea exploratorie, şi cea diagnostică sînt, de fapt, evaluări criteriale.
9 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 6 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Despre evaluare se pate discuta la infinit. Parerea mea personala este ca pentru a obtine un feedback real, corect si fara distorsiuni, trebuie o evaluare aplicata stiintific.
Am prilejul sa-mi amintesc cu placere ca primii pasi in evaluarea stiintifica i-am parcurs impreuna cu domnul profesor universitar Adrian Stoica, intemeietorul CNEE/SNEE. Am avut onoarea si placerea sa colaborez, la SNEE, cu expertii Serbanescu, Savulescu, Chirea, Gabriela Irimia si multi altii. Un altfel de evaluare am aprofundat-o in cei sase ani de formare ca evaluator de competente la COSA/CNFPA si imi amintesc cu placere de evaluarile facute sub indrumarea doamnelor Elisabeta Mitroi, Caprini, Ionescu
10 babarada-dan3
3444 Reputatie
123 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 5 vot(uri). 
babarada.dan3 3 ani 4 luni in urma
Pentru a releva eficienţa pedagogică a sistemului şcolar, a unei activităţi de instruire, teoria evaluării nu se poate limita la examinarea şi aprecierea rezultatelor obţinute, ci trebuie să-şi extindă investiţiile asupra eficienţei sistemului şcolar în ansamblu.
De asemenea, numai în măsura în care se ţine seama de relaţia dintre rezultatele şcolare şi celelalte componente ale activităţii (structura sistemului, dezvoltarea învăţământului, conţinutul său, metodele şi mijloacele de învăţământ folosite etc.), rezultatele pot fi explicate şi apreciate corespunzător.
11 babarada-dan3
3444 Reputatie
123 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 4 vot(uri). 
babarada.dan3 3 ani 4 luni in urma
Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic cât şi elevului cunoaşterea gradului şi a măsurii în care a fost îndeplinite finalităţile propuse . Eficienţa proceselor de predare şi învăţare depind de corectitudinea şi depromptitudinea cu care se realizează actele evaluative .
Evaluarea permite să ne realizăm « asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu anumită normă la care ne raportăm » (Etienne Brunswic).
12 babarada-dan3
3444 Reputatie
123 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 5 vot(uri). 
babarada.dan3 3 ani 4 luni in urma
Alegerea unui mod sau a altuia de evaluare depinde de:
- scopul evaluării ;
- obiectivele generale specifice ale instruirii ;
- specificul grupului evaluat ;
- cui serveşte evaluarea ;
- cu ce instrument se realizează evaluarea.
13 Simona-Ionescu3
1310 Reputatie
129 Total raspunsuri
Evaluat la 4,20, 5 vot(uri). 
Simona.Ionescu3 3 ani 4 luni in urma

Nu doresti sa-ti schimbi poza?

Te dam afara din grup

14 Simona-Ionescu3
1310 Reputatie
129 Total raspunsuri
Evaluat la 4,20, 5 vot(uri). 
Simona.Ionescu3 3 ani 4 luni in urma
Numai la evaluare va este gandul?
15 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 4 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
M-am gandit si am ajuns la concluyia ca Simona are dreptate. Am sa prezint si cateva instrumente de evaluare, utilizate in procesul didactic, unele dintre ele mai putin cunoscute si aplicate.

1.Investigatia
Activitate în timpul orei de curs : elevul primeşte o sarcină prin instrucţiuni precise pe care trebuie să o înţeleagă şi apoi să o rezolve, demonstrînd o gamă largă de cunoştinţe şi capacităţi .
- reprezintă o situaţie complicată care nu are rezolvare simplă
- deşi sarcina poate fi scurtă, timpul de lucru este relativ lung
- poate fi individuală sau de grup
- obiective care se urmăresc:
*înţelegerea şi clarificarea sarcinilor
*aflarea procedeelor pentru găsirea de informaţii
*colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare
*formularea şi testarea ipotezelor de lucru
* schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă este necesar
*scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei
- caracteristici personale ale elevilor care pot fi urmărite:
*creativitate şi iniţiativă
*participarea in cadrul grupului
*cooperare şi preluarea conducerii/ iniţiativei în cadrul grupului
* persistenţă /perseverenţă
*flexibilitate şi deschidere către idei noi
*dorinţa de generalizare
16 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 4 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Daca mai doriti, mai amcateva exemple de instrumente de evaluare complementara
17 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 4 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Le enumar si la cerere le voi detalia:
* Fisa de observare sistematica a elevilor
* Proiectul
* Autoevaluarea
* Tema de lucru pentru clasa/acasa
* Portofoliul
***********
18 babarada-dan3
3444 Reputatie
123 Total raspunsuri
Evaluat la 4,50, 4 vot(uri). 
babarada.dan3 3 ani 4 luni in urma
Vorbiti despre toate.. Astept cu interes.

PS. Pentru doamna Simona . Nu o schimb ! Poza asta aduce reputatie :))
19 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma

FIŞĂ DE OBSERVARE SISTEMATICĂ: pentru discuţie, dezbatere, simulare se intocmeste un tabel cu urmatoarele coloane :

Numele elevului
Ascultare activă
Foloseşte adecvat limbajul trupului
Solicită informaţii
Oferă informaţii
Exprimă opinii personale
Susţine cu exemple
Ordonează argumente

Completat pentru fiecare elev in parte duce la o cunoastere buna a elevului

20 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,60, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
PROIECTUL

Activitate mai amplă decît investigaţia care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea rezolvării acesteia), se continuă acasă pe parcursul a cîtorva zile sau săptămîni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul ) şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul , a produsului realizat. Proiectul poate fi individual sau de grup. Titlul / subiectul va fi ales de către profesor sau elevi sau împreună.
Pentru a alege un proiect, elevii trebuie :
* să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv ;
* să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale ;
* să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mîndri ;
* să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă ;
* să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesaţi de subiectul ales ;

Capacităţile / competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului:

* metodele de lucru ;
* utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentului ;
* corectitudinea/ acurateţea tehnică (inclusiv acurateţea cifrelor / desenelor / etc.) ;
* generalizarea problemei ;
* organizarea ideilor şi materialelor într-un raport ;
* calitatea prezentării ;
21 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,60, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
FIŞĂ DE EVALUARE PROIECTE - poate fi utilizata fisa tip din Metodologia de obtinere a atestatului de competente profesionale(Anexa OM nr. 5172_Metodologie_examene_de_certificare) sau se poate evalua pe baza unui tabel cu urmatoarele coloane/rubrici :

* Numele elevului
* Aspectul şi prezentarea grafică - 10%
* Conţine text şi imagini - 10%
* Corelarea între elementele grafice şi text - 10%
* Caracterul persuasiv al produsului - 10%
* Conformitatea cu structura stabilită - 10%
* Adecvarea lingvistică şi funcţională a textelor şi imaginilor - 25%
* Prezentarea/ susţinerea proiectului - 25%


Fiecare profesor işi poate regla procentele de evaluare a criteriilor dupa disciplina studiata, competentele sau deprinderile evaluate ....
22 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,60, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma

AUTOEVALUAREA ajută elevii :

* să-şi dezvolte capacităţile autoevaluative;
* să-şi compare nivelul la care au ajuns în raport cu obiectivele şi standardele educaţionale;
* să-şi impună un program propriu de învăţare .

Autoevaluarea comportamentelor din domeniul afectiv se realizează prin :
* chestionare (elevilor li se cere să dea / aleagă răspunsuri adevărate la întrebări) ;
* scări de clasificare .

Informaţiile obţinute în urma evaluării folosesc la :

* la compararea cu informaţiile noastre despre elev obţinute prin alte metode de evaluare ;
* completarea portofoliului elevului ;
* prezentarea periodică către părinţi .
23 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,60, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
TEMA DE LUCRU ÎN CLASĂ / TEMA PENTRU ACASĂ

Dacă se intenţionează a fi folosită pentru evaluare, ea trebuie să fie concepută din start astfel încît să poată măsura capacităţi /competenţe şi trebuie construit şi instrumentul (criteriile), pe care elevii trebuie să le ştie.

24 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,60, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
PORTOFOLIUL

Un instrument de evaluare flexibil, complex şi integrator, care conţine produse ale elevilor şi rezultate relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare. Portofoliul reprezintă “cartea de vizită“ a elevului, urmărind progresul acestuia de la un trimestru la altul, de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţămînt la altul.
Rezultatele incluse privesc :
* probele orale, scrise şi / sau practice;
* proiecte;
* teme de lucru în clasă / investigaţii;
* sarcini / produse specifice fiecărei discipline;
* observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevului
* autoevaluarea.

Structura portofoliului este determinată de scopul pentru care este proiectat, în funcţie de context.
25 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,60, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Dane astept completari la portofoliu, unde esti expert. Din cate mi-aduc aminte la cursurile de didactica de la ASE, ai prezentat un portofoliu complet.
26 POPESCU-MARCELA3
374 Reputatie
42 Total raspunsuri
Evaluat la 3,40, 5 vot(uri). 
POPESCU.MARCELA3 3 ani 4 luni in urma
Vrei completari doar de la Dan, nu te intereseaza si parerile noastre?
27 POPESCU-MARCELA3
374 Reputatie
42 Total raspunsuri
Evaluat la 3,40, 5 vot(uri). 
POPESCU.MARCELA3 3 ani 4 luni in urma
De la poza ti-a crescut reputatia brusc?!
28 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,50, 4 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Vreau completari de la toti colegii, dar m-am gandit ca e duminica, colegii nu stau la calculator si l-am provocat pe Dan, dar se pare ca e plecat si el.
29 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,50, 4 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Pentru a identifica şi argumenta funcţiile îndeplinite de formele de evaluare menţionale în sarcina de lucru, este necesar să dezvoltăm câteva funcţii şi forme de evaluare pe care le vom asocia la formele propuse.
30 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,50, 4 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Vom enumera cateva tipuri de evaluare dupa cateva criterii specifice :
TIPURI DE EVALUARE
a. După momentul evaluării


* Evaluarea iniţială: se face la începutul unei etape de instruire (an şcolar, ciclu de învăţământ) sau la clase nou formate şi care au ca obiectiv diagnosticarea calităţii şi cantităţii cunoştinţelor elevilor, identificarea lacunelor cu scopul organizării adecvate a predării sau grupelor elevilor ;

*Evaluarea continuă (curentă): se face în timpul demersului de învăţare şi are ca obiectiv cunoaşterea sistematică şi continuă a rezultatelor zilnice şi a progresului elevilor. Ea oferă posibilitatea intervenţiei imediate a profesorului;

*Evaluarea periodică: se face la sfârşitul unui capitol şi are ca obiectiv verificarea gradului de structurare a unui sistem mare de informaţii

*Evaluarea finală: se face la sfârşitul unei perioade de formare (an şcolar, ciclu de învăţământ) şi are ca obiectiv verificarea
cantitativă şi calitativă a însuşirii întregii materii studiate
31 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,60, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
TIPURI DE EVALUARE 2
b. După provenienţa evaluatorului


*Evaluarea internă este efectuată de către cei care au organizat învăţarea; autoevaluarea este efectuată de către cel care s-a angajat în învăţare şi vizează rezultatul propriei învăţări;

* Evaluarea externă este efectuată de către persoane din afara clasei sau şcolii.
32 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 4,40, 5 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
TIPURI DE EVALUARE 3
c. După ritmul evaluării


*Evaluarea punctuală se efectuează într-un anumit moment,inainte sau după situaţia de învăţare.
*Evaluarea continuă se efectuează pe tot parcursul demersului de învăţare.
33 sandra-savoiu
2643 Reputatie
258 Total raspunsuri
Evaluat la 4,00, 6 vot(uri). 
sandra.savoiu 3 ani 4 luni in urma
Evaluarea reprezintă
o activitate complexă prin care sînt colectate,
prelucrate şi interpretate informaţiile
privind potenţialul de funcţionare,
starea şi funcţionarea unui
sistem, rezultatele acestora. Informaţiile
obţinute permit aprecierea în baza
unor criterii prestabilite şi fundamentarea
deciziilor ce urmează a fi adoptate în scopul îmbu­nătăţirii rezultatelor
şi funcţionării sistemului.

Scopul major al evaluării constă în
oferirea unor informaţii care permit adoptarea celor mai pertinente (după
anumite criterii) decizii educaţionale.
34 sandra-savoiu
2643 Reputatie
258 Total raspunsuri
Evaluat la 4,00, 6 vot(uri). 
sandra.savoiu 3 ani 4 luni in urma
Analiza procesului de evaluare face
posibilă evidenţierea, în fiecare act de evaluare, a următoarelor elemente:

- subiectul evaluării, evaluatorul (cel ce evaluează);

- obiectul evaluării (ce
evaluăm)',

- baza evaluării (criteriul de evaluare);

- scopul evaluării (de ce evaluăm);

- instrumentul de evaluare (cu ce evaluăm);

- determinarea valorilor actuale ale
parametrilor obiectului evaluării (măsurarea);

- compararea valorilor actuale ale
parametrilor cu baza evaluării (interpretarea);

- aprecierea rezultatelor evaluării în
forma unei judecăţi valorice (diagnoza).
35 sandra-savoiu
2643 Reputatie
258 Total raspunsuri
Evaluat la 4,00, 6 vot(uri). 
sandra.savoiu 3 ani 4 luni in urma
De fapt, nu sunt evaluate persoanele,
obiectele sau evenimentele, ci caracteristicile
lor. Obiectul evaluării îl
constituie deci anume aceste caracteristici.
Baza evaluării o reprezintă construcţia, numită în literatura de
specialitate în mod diferit: etalon, standard,
criteriu, scală personală, normativ ş. a.

Cazul în care un grup de elevi
participă împreună cu profesorul la evaluarea rezultatelor şcolare ale
colegilor de clasă reprezintă situaţia de coevaluare.

Dacă elevul (profesorul) este
subiectul propriei evaluări, atunci ne referim la o situaţie de autoevaluare.
36 sandra-savoiu
2643 Reputatie
258 Total raspunsuri
Evaluat la 3,83, 6 vot(uri). 
sandra.savoiu 3 ani 4 luni in urma
Tipuri de evaluare

Identificarea tipurilor evaluării se face
prin acordarea răspunsurilor la următoarele întrebări:

· Ce trebiue evaluat ?

· Cine trebuie evaluat ?

· Cînd trebuie să aibă loc
evaluarea ?

· Cum ar fi cel mai bine ca
această evaluare să se pună în practică ?
37 Sima-Cristina3
267 Reputatie
24 Total raspunsuri
Evaluat la 3,80, 5 vot(uri). 
Sima.Cristina3 3 ani 4 luni in urma
Trecerea de la pedagogia „comunicării valorilor” la educaţia pentru formarea la elevi acapacităţilor de personalitate, considerate ele însele valori, mai importante decât celecomunicate, a condus şi la re-conceptualizarea domeniului evaluării şcolare. Evaluarea nu maieste una pur constatativă şi de control, ci şi una formativă şi formatoare, dediagnosticareşi predictivă ,ameliorativă şi stimulativă ,motivaţională şide orientare şcolară şi profesională
Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative . Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurarea activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare .
38 Constantin-Gheorghe3
5587 Reputatie
478 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 4 vot(uri). 
Constantin.Gheorghe3 3 ani 4 luni in urma
Când planificările calendaristice şi unităţile de învăţare sunt "unice" e mai greu să elaborezi strategii personale.
39 olga-polite3
680 Reputatie
13 Total raspunsuri
Evaluat la 5,00, 4 vot(uri). 
olga.polite3 3 ani 4 luni in urma
Instrumentele de evaluare sunt: - Observarea sistematica a comportamentului elevilor, -Referatul, - Investigatia,- Proiectul, - Portofoliul, - Autoevaluarea.